Despre proiect

Proiectul POSDRU /92/3.1/S/62353 „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea infromaţională" este derulat de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii POLITEHNICA Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti, Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare, Bucureşti şi SC. ACTIVE CONSULTING & TRAINING SRL, Bucureşti.

Proiectul desfăşurat în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013, este o iniţiativă interregională de transfer de informaţii, experienţă şi bune practici în domeniul promovării culturii antreprenoriale. Prin însăşi denumirea sa sugerează, fără echivoc, nevoia unei răsturnări de paradigmă privind antreprenoriatul din România, care să accentueze ideea de plusvaloare şi eficienţă a procesului formativ al viitorului antreprenor sau al celui deja consacrat, într-o societate bazată pe o veritabilă “cultură a informaţiei”.