Centrul de Asistenţă Antreprenorială

Centrul de Asistenţă Antreprenorială dezvoltat în cadrul proiectului POSDRU ID 62353 – "Dezvoltarea competentelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională" este un centru de resurse ce îşi propune să susţină progresul şi promovarea culturii antreprenoriale, devenind astfel un spaţiu fizic şi virtual cu bogate resurse de sprijinire a iniţiativelor antreprenoriale.

Centrul se adresează tuturor personelor interesate de deschiderea unei afaceri, de promovarea culturii şi spiritului antreprenorial prin:

  • oferirea de informaţii despre acest domeniu;
  • posibilitatea participării la un program de formare şi dezvoltare a competenţelor antreprenioriale şi manageriale;
  • oportunitatea de a fi consiliaţi de o echipă de experţi în domeniul antreprenoriatului;
  • utilizarea resurselor platformei e-learning dedicate programului de formare;
  • posibilitate de networking cu specialişti şi persoane interesate de domeniul antreprenorial;
  • accesarea bibliotecii conţinând cărţi şi publicaţii relevante pentru activităţile în domeniul antreprenorial.

Centrul de Asistenţă Antreprenorială vă propune o ofertă consistentă de surse de informare puse la dispoziţia antreprenorilor aflaţi la început de drum, precum şi o expertiză semnificativă prin programul specific de consiliere oferit celor care doresc să iniţieze o afacere.