Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale

o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională
proiect finanţat prin Fondul Social European - POSDRU/92/3.1/S/62353

NoutăţiContact

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră

Splaiul Independenţei, nr. 290, Regie,
Corp H , Sector 6, Bucureşti
Tel.: 021 402 83 02
E-mail: centru.consiliere@upb.ro
www.ccoc.pub.ro

Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti
B-dul Bucureşti, nr. 39 , cod 100680,
Ploieşti, România, PO BOX 52
Tel. rectorat: 0244 573 171, 0244 573 555
www.upg-ploiesti.ro

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale
de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare

Strada Mendeleev 21-25, 010362, Bucureşti
Tel./Fax: 021 317 11 74
www.roedu.net, www.nren.ro, www.ro-nren.eu

S.C. ACTIVE CONSULTING & TRAINING S.R.L.
Splaiul Independenţei, nr. 202 A, sector 6
Tel./Fax: 021 312 50 08
E-mail: office@a-consulting.ro
www.a-consulting.ro